Почетна | За нас | Управници на РЕ

Управници на РЕ

image

Управник на Итна Помош

Д-р Милица Бубало - Управник на Итна Помош
image

Управник на специјалистичко консултативна служба

Д-р Љубица Христовска Костова - Спец. Оториноларинголог. Управник на специјалистичко консултативна служба

Управник на РЕ МВР

- Управник на РЕ МВР
image

Управник на ПЗЗ Кисела Вода

Д-р Боре Радевски- Управник на ПЗЗ Кисела Вода
image

Советник за финансии

Боби Бојчевски - Советник за финансии
image

Советник за примарна здравстевена заштита

Д-р Бурак Шабани - Советник за примарна заштита
image

Управник на заеднички служби

Зоран Лекиќ - Управник на заеднички служби
image

Управник на ПЗЗ Чаир

Д-р Скалкиме Весели Села - Управник на ПЗЗ Чаир
image

Управник на ПЗЗ Гази Баба

Д-р Себајете Ахмети Јакупи - Управник на ПЗЗ Гази Баба
image

Управник на ПЗЗ Карпош

Д-р Никола Ризов - Управник на ПЗЗ Карпош
image

Управник на РЕ Мајки и деца

Д-р Бранкица Младенович - Управник на РЕ Мајки и деца