Почетна | За нас | Mенаџери

Mенаџери

image

Meнаџер на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје

Д-р спец. Злате Мехмедовиќ - менаџер на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје
image

Meнаџер на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје

Бесим Кока - дип.екк - менаџер на Јзу Здравствен дом на Скопје