Дизајнот на нашата веб страна?

Дали ви се допаѓа нашиот нов дизајн?
одличен (969 )
мн.добар (25 )
добар (30 )
ништо посебно (46 )
не ми се допаѓа (528 )